Aktuality

Homepage / Aktuality / Blýská se na lepší časy a led? Rozvolnění k 24.5.2021

Blýská se na lepší časy a led? Rozvolnění k 24.5.2021

17. 5. 2021
Kategorie: Zimní stadion

S ohledem na usnesení vlády ČR č. 471 ze dne 17.5. 2021 kterým se aktualizují podmínky Mimořádného opatření bychom rádi informovali, že provoz vnitřních sportovišť a tedy i zimního stadionu je tímto umožněn za dodržení následujících podmínek:  

 • provozovatel neumožní přítomnost
  více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m
  2 vnitřní plochy sportoviště, která je
  přístupná veřejnosti,
 • maximálně 12 osob ve skupině a maximálně 30 osob celkem na
  vnitřní ploše sportoviště, která je přístupná veřejnosti, s tím, že všechny přítomné
  osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, s výjimkou dětí mladších
  6 let věku; přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy
  apod., se zakazuje; tyto podmínky neplatí pro:
  i) sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde
  to mimořádná opatření umožňují,
  ii) sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu
  podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce
  konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí,
  které nejsou zakázány

S ohledem na tato rozvolnění a s ohledem na připravenost technologií chlazení, které byly v minulých týdnech doplněny o nově vyměněné  nádrže, jako je například expanzní nebo přečerpávací nádrž včetně příslušenství a řídících systémů stanovujeme předběžné a nezávazné datum otevření ledové plochy na 31.5.2021

Děkujeme za pochopení

Městská sportovní zařízení Benešov s.r.o.