Aktuality

Homepage / Aktuality / OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

29. 4. 2020
Kategorie: Zimní stadion

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ SLADOVKA

Otevřeno od 1. 5. 2020

Provozní doba květen:

pondělí - sobota: 13:00 – 18:00

neděle 10:00-18:00

 · používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének

· nejvýše společně sportuje 10 osob, při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry

· děti mohou užívat sportoviště pouze po dohledem dospělé osoby,

· nejsou využívány související vnitřní prostory (šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly splněny shora uvedené podmínky).

Upozorňujeme uživatele DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ, aby důsledně dodržovali výše popsaná pravidla. Osoba, která bude podmínky porušovat, bude z prostoru DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ vykázána.