Aktuality

Homepage / Aktuality / PUMPTRACK OTEVŘEN , WORKOUT TAKÉ

PUMPTRACK OTEVŘEN , WORKOUT TAKÉ

27. 4. 2020
Kategorie: Zimní stadion

V souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 10.4. 2020 Č. j.: MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN vezměte prosím na vědomí, že Městská sportovní zařízení Benešov s.r.o., jako správce sportovišť workout a pumptracková dráha v areálu Sladovka následným rozhodnutím:

POVOLUJÍ VSTUP na sportoviště PUMPTRACK a WORKOUT s okamžitou platností za předpokladu dodržování podmínek, z výše uvedeného nařízení vyplývajících:
− nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření
kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby,
popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou
překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
− společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě
při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
− nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné
šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora
uvedené podmínky,

Obě sportoviště budou i nadále monitorována Městskou policií Benešov, která bude v rámci svých pravomocí oprávněna zasáhnout při porušení výše uvedených podmínek.

Děkujeme za pochopeni.