Aktuality

Homepage / Aktuality / Výběrové řízení na ředitele MěSZ

Výběrové řízení na ředitele MěSZ

1. 10. 2019
Kategorie: Zimní stadion

Výběrové řízení na ředitele společnosti Městská sportovní zařízení Benešov s.r.o. je vyhlášeno. 

Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady (viz přiložený dokument) zasílejte do 22. 10. 2019 do 12 hodin (datum a čas definuje poslední možnost osobního dodání nebo doručení) na adresu:

Městská sportovní zařízení Benešov, s.r.o.

Hráského 1913, 256 01 Benešov

 

Přihláška bude doručena v uzavřené obálce a označena nápisem

„Výběrové řízení ředitel MSZ Benešov – NEOTVÍRAT“.  

Osobně lze obálku předat v sídle společnosti na adrese Hráského 1913, 256 01 Benešov.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.