PLAVECKÁ ŠKOLA

PLAVECKÁ ŠKOLA

Nabízíme organizaci a realizaci plavecké výuky dětí mateřských a základních škol (převážně 2. a 3. třídy) v rámci povinné školní docházky, a dále plaveckou výuku dětí a mládeže základních škol během tělovýchovných aktivit v areálu plaveckého bazénu v Benešově.

Výuka dětí probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách, ve dvou po sobě následujících ročnících dle těchto zákonů a vyhlášek MŠMT ČR:

  • Zákon 561/2004 Sb. školský zákon, týkající se RVPZV a ŠVP
  • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školních zařízeních MŠMT č. j. 29159/200126 z 9. 11. 2001
  • MŠMT č. j. 32167-04 z 31. 1. 2005 k zajištění plavecké výuky na základních školách
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb, ze dne 18. 1. 2005 o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • Vyhláška 64/2005 Sb. ze dne 2. 2. 2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
  • Informace MŠMT k výuce plavání žáků 1. stupně v rámci povinné tělesné výchovy č. j. 29248/96-50
  • Zákon 455/90 Sb. o živnostenském podnikání
  • Metodický pokyn MŠMT k zajištění výuky plavání v ZŠ č. j. MSMT-37471/2015 ze dne 15. 1. 2015

________________________________________

 

Vyučujeme v prostorách velkého i dětského bazénu pod vedením kvalifikovaných instruktorek plavání s mnohaletými zkušenostmi a s využitím různých nadlechčovacích pomůcek doporučených metodikou plavání. K odpočinku, relaxaci a prohřívání dětí využíváme různé vodní atrakce, vířivou vanu a teplý dětský bazének.

Cílem výuky je utváření kladného vztahu k plavání, zlepšení fyzické kondice a vést plavce k vytrvalosti, rozvoj pohybových dovedností i osvojení nových prvků plavání. Obsahem činnosti je dokonalé seznámení s vodou, opakování základních plaveckých dovedností (dýchání, splývání, potápění, orientace ve vodě, skoky do vody...), naučit se správně plavat více plaveckých způsobů dle schopnosti dětí a odstranit případné nedostatky.

Žáci základních škol jsou vždy rozděleni do skupin neplavců, poloplavců a plavců podle počátečních výkonů a stylu plavání. Rozsah tohoto výcviku je 20 lekcí v deseti dvouhodinových výukových jednotkách (90 min.).

Předplavecký kurz dětí předškolního věku (mateřské školky) probíhá převážně v dětském bazénku, částečně však i v bazénu plaveckém. Rozsah tohoto výcviku je 10 lekcí po 45-ti minutách.

Cílem tohoto kurzu je dokonale seznámit děti s vodním prostředím, naučit je skákat, potápět, orientovat se ve vodě beze strachu a získat kladný vztah k vodě.

Po ukončení kurzu dostane každý žák ZŠ i MŠ mokré vysvědčení dle jeho nejlepších plaveckých dovedností.

Dále nabízíme organizaci a realizaci mimoškolní plavecké výuky dětí ve věku 5 - 15 let a dospělých 15+.

Vyučujeme v prostorách velkého (některé kurzy i dětského) bazénu pod vedením kvalifikovaných instruktorů a trenérů plavání s mnohaletými zkušenostmi a s využitím různých nadlechčovacích pomůcek doporučených metodikou plavání. K odpočinku, relaxaci a prohřívání dětí využíváme různé vodní atrakce a vířivou vanu)

Cílem výuky je utváření kladného vztahu k plavání, zlepšení fyzické kondice a vést plavce k vytrvalosti, rozvoj pohybových dovedností i osvojení nových prvků plavání. Obsahem činnosti je dokonalé seznámení s vodou u neplavců, opakování základních plaveckých dovedností (dýchání, splývání, potápění, orientace ve vodě, skoky do vody...), naučit se správně plavat více plaveckých způsobů dle schopnosti dětí a odstranit případné nedostatky.

Nabízíme celoroční plavecké kurzy neplavců, poloplavců a plavců. Rozsah tohoto výcviku je 25 lekcí po 60-ti minutách.

 

Ke stažení

Kontakt

Rezervace do kurzů

739 631 465

Fakturace

603 819 841