Odpolední plavecké kurzy

Odpolední plavecké kroužky

ZÁ21 – KVĚTEN 2022 PRO DĚTI OD 5 LET

1 lekce/60minut    110,-Kč/ 1 lekce - do 18let

1 lekce/60minut    130,-Kč/ 1 lekce - 18+

 

PONDĚLÍ 15,00 – 16,00 hod.  - 3.300,- Kč

6.9., 13.9., 20.9., 27.9.2021

4.10.,11.10.,18.10.,25.10.2021

1.11.,8.11.,15.11.,22.11.,29.11.2021

6.12.,13.12.,20.12. 2021

3.1.,10.1.,17.1.,24.1.,31.1.2022

7.2.,14.2.,21.2.2022

7.3.,14.3.,21.3.,28.3.2022

4.4.,11.4.2022

NEPLAVCI (0 – 5 metrů)  - OBSAZENO

HORŠÍ POLO ( 10 – 25m) -  OBSAZENO

POLOPLAVCI ( 25 - 50 m) -  OBSAZENO 

PLAVCI ( 50 - 100 m) -  OBSAZENO 

PLAVCI (100 + ) – OBSAZENO

 

PONDĚLÍ 16,15 – 17,15 hod.  - 3.300,- Kč

6.9., 13.9., 20.9., 27.9.2021

4.10.,11.10.,18.10.,25.10.2021

1.11.,8.11.,15.11.,22.11.,29.11.2021

6.12.,13.12.,20.12. 2021

3.1.,10.1.,17.1.,24.1.,31.1.2022

7.2.,14.2.,21.2.2022

7.3.,14.3.,21.3.,28.3.2022

4.4.,11.4.2022

PLAVCI 8-12let (50m a více) - OBSAZENO

 

PONDĚLÍ 17,30 – 18,30 hod. - 3.300,- Kč

6.9., 13.9., 20.9., 27.9.2021

4.10.,11.10.,18.10.,25.10.2021

1.11.,8.11.,15.11.,22.11.,29.11.2021

6.12.,13.12.,20.12. 2021

3.1.,10.1.,17.1.,24.1.,31.1.2022

7.2.,14.2.,21.2.2022

7.3.,14.3.,21.3.,28.3.2022

4.4.,11.4.2022

PLAVCI 12-16 let(100m a více) - OBSAZENO

 

ČTVRTEK 15,00 – 16,00 hod.  - 3.300,-

9.9., 16.9., 23.9.,30.9.2021

7.10.,14.10.,21.10.2021

4.11.,11.11.,18.11.,25.11.2021

2.12.,9.12.,16.12.2021

6.1.,13.1.,20.1.,27.1.2022

3.2.,10.2.,17.2.,24.2.2022

10.3.,17.3.,24.3.,31.3.2022

7.4.,21.4.,28.4.2022

5.5.2022

POLOPLAVCI (15 – 100m) - OBSAZENO

 

PÁTEK 15,00 – 16,00 hod. - 3.300,-

10.9.,17.9.,24.9.2021

1.10.,8.10.,15.10.,22.10.2021

5.11.,12.11.,19.11.,26.11.2021

3.12.,10.12.,17.12.2021

7.1.,14.1.,21.1.,28.1.2022

11.2.,18.2.,25.2.2022

11.3.,18.3.,25.3.2022

1.4.,8.4.,22.4.,29.4.2022

6.5.,13.5.2022

POLOPLAVCI  (5 – 15m) - OBSAZENO

POLOPLAVCI(15 - 50m) - OBSAZENO

 

PÁTEK 16,00 – 17,00 hod.  - 3.300,-

10.9.,17.9.,24.9.2021

1.10.,8.10.,15.10.,22.10.2021

5.11.,12.11.,19.11.,26.11.2021

3.12.,10.12.,17.12.2021

7.1.,14.1.,21.1.,28.1.2022

11.2.,18.2.,25.2.2022

11.3.,18.3.,25.3.2022

1.4.,8.4.,22.4.,29.4.2022

6.5.,13.5.2022

PLAVCI DO 12 LET - OBSAZENO  

PLAVCI DO 12 LET - OBSAZENO  

 

PÁTEK 17,00 – 18,00 hod.   - 3.300,-

10.9.,17.9.,24.9.2021

1.10.,8.10.,15.10.,22.10.2021

5.11.,12.11.,19.11.,26.11.2021

3.12.,10.12.,17.12.2021

7.1.,14.1.,21.1.,28.1.2022

11.2.,18.2.,25.2.2022

11.3.,18.3.,25.3.2022

1.4.,8.4.,22.4.,29.4.2022

6.5.,13.5.2022

PLAVCI 12+  - OBSAZENO  

PLAVCI 12+  - OBSAZENO  

 

PÁTEK 18,00 – 19,00 hod. - 3.900,-

10.9.,17.9.,24.9.2021

1.10.,8.10.,15.10.,22.10.2021

5.11.,12.11.,19.11.,26.11.2021

3.12.,10.12.,17.12.2022

7.1.,14.1.,21.1.,28.1.2022

11.2.,18.2.,25.2.2022

11.3.,18.3.,25.3.2022

1.4.,8.4.,22.4.,29.4.2022

6.5.,13.5.2022

DOSPĚLÍ  PLAVCI – OBSAZENO 

DOSPĚLÍ  PLAVCI – OBSAZENO 

 

PÁTEK 19,00 – 20,00 hod.  - 3.300,-

10.9.,17.9.,24.9.2021

1.10.,8.10.,15.10.,22.10.2021

5.11.,12.11.,19.11.,26.11.2021

3.12.,10.12.,17.12.2021

7.1.,14.1.,21.1.,28.1.2022

11.2.,18.2.,25.2.2022

11.3.,18.3.,25.3.2022

1.4.,8.4.,22.4.,29.4.2022

6.5.,13.5.2022

POKROČILÍ  – VELMI DOBŘÍ PLAVCI – OBSAZENO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________

 

Informace pro klienty ohledně zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Jméno:    MSZ Benešov s.r.o.  (Plavecký bazén)

IČO:        05583951

Adresa:    Hráského 1913, Benešov, 256 01  (Černoleská 2047)

E-mail:     msz@mszbenesov.cz (furstova@mszbenesov.cz)

Tel:          317 723 012 (603 986 828)

Právní základ pro zpracování

·                    Smlouva o poskytnutí plavecké výuky

·                    Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem.

Příjemci osobních údajů

·                     Orgány veřejné moci (např. správní orgány)

·                     Poskytovatelé služeb v oboru vedení účetnictví

·                     Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

·                     Pojišťovny v souvislosti s uplatněním práv a nároků subjektu údajů

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Doba zpracování osobních údajů

osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let.

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od správce – plavecké školy získat informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravila na Vaší žádost nepřesné osobní údaje a neúplné osobní údaje můžete kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – plavecké školy zlikvidovat Vaše osobní údaje, které zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a požádáte o to.

Pokud je zpracování osobní údajů nezbytné pro splnění úkolu správce ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů správce, máte právo podat námitku proti tomuto účelu zpracování a požadovat aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost Vám dává klientovi možnost získat osobní údaje, které jste mu poskytli a to v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. To neplatí pro výslovně udělené souhlasy se zpracováním osobních údajů, pokud nejsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro ochranu životně důležitých zájmů Vaší osoby nebo Vašeho dítěte.

V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – plaveckou školou, můžete podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (http://www.uoou.cz)